Psychology-BG.com
 

 
   
  Емилия Иванова Йотова, Национална финансово-стопанска гимназия, София
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Живка Иванова Жекова, Професионално училище, Хасково
  Верджиния Милкова Кермекчиева, 81 СОУ "Виктор Юго", София
  Марияна Ангелова Симеонова, ОУ "Драган Манчов" - Пловдив, Пловдив
  Хенриета Иванова Илиева - Стоянова, ЧСОУ Дрита, БЧК, НПО и различни фирми, София
  Стела Иванова Лиданска, Софийски Университет " Свети Климент Охридски", Берковица
  Георги Ангелов Станков, ЕТ "Георги Станков", Хасково
  Елена Михайлова Атанасова, 12 СОУ"Цар Иван Асен II", София
  Анета Петрова Атанасова, Софийски университет, София
  Росика Тодорова Антонова, ПГО Пловдив, Пловдив
  Анелия Спасова Рангелова, Педагогически колеж - Плевен, Плевен
  Пепа Атанасова Атанасова, ОУ "П.Волов" с.Т. Икономово, с.Т. Икономово
  Нина Францова Стойчева, Частна практика, Пловдив
  Юрий Павлов Янакиев, ловдивски университет “Паисий Хилендарски” - Катедра “Педагогика, психология и социални дейности”, Пловдив
  Мария Господинова Пейчева /актуализирани данни - 2011г./, Център за професионално обучение и ориентиране-ООД, София, София
  Силвия Борисова Цветкова , Медицински университет Плевен, Факултет 'Обществено здраве', Плевен
  Донка Веселинова Славчева, СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Златица
Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) - гр. Златица, Златица
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 |  >>