Psychology-BG.com
 

 
   
  Румен Тодоров Бостанджиев, Студио за личностно и професионално раздвитие "Интеракт" - София, София и Бургас
  Катерина Иринчева Турлакова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
Кабинет по психология, психодиагностика, психотерапия, Варна
  Митко Георгиев Новков, Сдзружение "О.А. Милосърдие", София
  Живка Стоянова Новкова, Сдружение "О.А. Милосърдие", София
  Тихомир Начев Нехризов, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
  Богданка Цачева Георгиева, 144 СОУ "Народни будители" - София, Област София, гр. Своге
  Мая Иванова Коева, МБАЛ "Хигия", Пазарджик
  Галя Димитрова Рангелова, РЗИ Монтана, Монтана,
  Толя Ангелова Стоицова, Нов български университет, Р-л Департамент Масови комуникации, София 1164
  Латинка Цветанова Ценкова-Иванова, ЦДЯ"Патиланци"гр.Етрополе, Етрополе
  Анна Николаева Николова, Фондация "SOS-семейства в риск", Български морски квалификационен център, Варна
  Марияна Валентинова Георгиева, , Пловдив
  Янко Атанасов Кирков, "КРИОМА" ЕООД, Асеновград
  Таня Симеонова Крумова, ВМГ"Св. Николай Чудотворец", Варна
  Дарина Христова Маркова, ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна, Варна
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Стефан Георгиев Генков, PhD, Университетска болница "Св. Наум" ЕООД, София, София
  Антоанета Ангелова Шишкова, частна практика, Гр.Варна
  Даниела Христова Тасевска, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", В. Търново
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 |  >>