Psychology-BG.com
 

 
   
  Пламен Петев Бояджиев, София, София
  Петя Дамянова Василева, ДКЦ 6 Пловдив - ЕТ "Ахинора - консулт ", гр. Пловдив
  Цвета Димитрова Мишева-Алексова, Институт по Позитивна Психотерапия, София
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Меги Венциславова Величкова, у-ще "Иван Вазов", Габрово
  Гавраил Василев Гавраилов, "Коректив"ЕООД, Добрич
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  София Георгиева Ангелова, Център за развитие "Тера", Пловдив
 
   | 1