Psychology-BG.com
 

 
   
  Цветелина Валериева Димитрова, "АСО- Пирели " ЕООД, София
  Цветелина Димитрова Николова, "Дисижън" ЕООД, Варна
  Лалка Илиева Илиева, Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот, Сопот
  Йорданка Йонкова Петкова, Дирекция "СП" гр.Търговище, Търговище
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Яна Пламенова Гечевска, 1-ва Езикова гимназия, Шумен
  Биляна Константинова Георгиева, ДИКОН АД, Софийски Университет, София
  Перуника Петрова Янкова, ДОВДЛРГ, ЧАСТНА ПРАКТИКА, Стара Загора
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Антонина Николова Кардашева, ОДП - Силистра, Силистра, Варна
  Ивелина Цветанова Кьосева, Пето основно училище"Митьо Станев", Стара Загора
  Екатерина Стоилова Борисова, ПУИ"Ст Василев"-Свиленград, Свиленград
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Екатерина Христова Воденичарова, РЦПИОВДУСОП, Ямбол
  Сава Петков Джонев, СУ "Св. Кл. Охридски", София
  Гергана Янчова Ралинска, Помощно училище, Благоевград
  Силвия Стоянова Панайотова, Дирекция 'Социално подпомагане',
  Деяна Николова Михова, ОП "Социално обслужване" - гр. Поморие, Поморие/Бургас
  Теодора Линкова Славова, "Тотал-М" ООД, Шумен
  Зорница Венциславова Богданова, Ефизиа ЕООД гр.Русе, Русе
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  >>