Psychology-BG.com
 

 
   
  Маргарита Маргаритова Маргаринкова, КСУДС Русе, Русе
  Ивайло Илчев Петров, ЦСРИ, Севлиево
  Иванка Генова Янчелова, , Пловдив
  Гергана Рафаилова Иванова, Сани АД, Пловдив
  Йорданка Николаева Иванова, ДОВДЛРГ с.Разлив, Правец
  Антон Аспарухов Цифудин, ОУ"Иван Вазов", Вълчедръм
  Радост Танева Милушева, "ПсиАрт Биз" организационна и индустриална психология, развитие на човешкия капитал, ПЛОВДИВ
  Толя Ангелова Стоицова, Нов български университет, Р-л Департамент Масови комуникации, София 1164
  Ростислава Петрова Пейкова, ЕООД, София
  Людмила Симеонова Павлова, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА "СВ.София", София
  Марияна Валентинова Георгиева, , Пловдив
  Янко Атанасов Кирков, "КРИОМА" ЕООД, Асеновград
  Иванка Христова Дякова, ПГССИ "Христо Ботев"- Свиленград, СВИЛЕНГРАД
  Дарина Христова Маркова, ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна, Варна
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Яна Любомирова Баронова, BRS АД, София
  Иван Пенчев Баиров, ДОВДЛРГ "Хр.Смирнески" с. Балван, Велико Търново
  Зелиха Рафедова Фейзулова, ДВУИ - гара Оборище, Варна
  Гергана Веселинова Василева, Синектика Консулт ООД, София
  Петя Илиева Попова, H-Vision, София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  >>