Psychology-BG.com
 

 
   
  Меги Венциславова Величкова, у-ще "Иван Вазов", Габрово
  Румен Тодоров Бостанджиев, Студио за личностно и професионално раздвитие "Интеракт" - София, София и Бургас
  Валентина Висарионова Лесичкова, Центьр за обществена подкрепа, гр.В.Тьрново МСС-Бьлгария, В.Търново
  Румяна Стойнева Михайлова, НУ"Любословие", Радомир
  Стефка Михайлова Бонева, ГДИН, София
  Николай Любенов Лоринков, ПГЯЕ"Мария Склодовска-Кюри", Белене
  Катерина Иринчева Турлакова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
Кабинет по психология, психодиагностика, психотерапия, Варна
  Весела Петрова Мелниклийска, ПГСАГ"В.Левски", Благоевград
  Иваило Бориславов Лазаров, Елит Инжинеринг, Варна
  Митко Георгиев Новков, Сдзружение "О.А. Милосърдие", София
  Светла Любомирова Паунова, Бюро по труда, гр. София
  Людмила Красимирова Давидкова, Фондация "Социални и здравни алтернативи", Плевен, ж.к. "Дружба", бл. 314, вх. А, ап. 16
  Тихомир Начев Нехризов, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
  Михаела Петрова Донева, ЕТ"Иван Ташев", гр.Бургас
  Илчо Горанов Горанов, Илчо Горанов - психотерапевт, Варна
  Слава Маринова Ганчева, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Карнобат, обл. Бургас, Карнобат
  Златка Кръстева Драгнева, ОУ"Кочо Честеменски", - Пловдив ,НАРД, психолог на частна практика, Пловдив
  Мая Иванова Коева, МБАЛ "Хигия", Пазарджик
  Таня Славова Петрова, ПГ"Акад.С.П.Корольов"гр.Дупница и частна практика ,МКБППМН, Дупница
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Облекло,гр.Благоевград, Благоевград
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  >>