Psychology-BG.com
 

 
   
  Иван Тодоров Иванов, ОУ"Д-р П. Берон",
  Яна Йорданова Бухова - Бузина, М.Ц. Превент, град - София
  Гергана Петкова Атанасова, Природо-математическа гимназия "Акад. Боян Петканчин", Хасково, Хасково, България
  Марияна Георгиева Георгиева, Дружество за социално подпомагане Дневен център за деца в риск, Дряново
  Росица Иванова Кирякова, Асоциация за сексуално здраве,
  Нина Францова Стойчева, Частна практика, Пловдив
  Гена Иванова Дошолова, БА, София
  Николай Витанов Ценов, Център за кариерно ориентиране в училищното образование гр. Враца към Регионален инспекторат по образование-Враца, Министерство на образованието, Младежта и науката, Враца
  София Георгиева Ангелова, Център за развитие "Тера", Пловдив
  Катерина Михайлова Павурджиева, Частен кабинет - Велико Търново, Велико Търново
  Лена Лалчева, Студио за психологично консултиране и психотерапия "АНАЛИТИКА", София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4