Psychology-BG.com
 

 
   
  Нина Видолова Гаргова, ДОВДЛРГ "Олга Скобелева", Пловдив
  Михаела Петрова Донева, ЕТ"Иван Ташев", гр.Бургас
  Зорница Георгиева Петрова, ОУ "Райно Попович", Карлово
  Слава Маринова Ганчева, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Карнобат, обл. Бургас, Карнобат
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Облекло,гр.Благоевград, Благоевград
  Маргарита Маргаритова Маргаринкова, КСУДС Русе, Русе
  Гергана Рафаилова Иванова, Сани АД, Пловдив
  Иванка Христова Георгиева, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, София
  Марияна Валентинова Георгиева, , Пловдив
  Янко Атанасов Кирков, "КРИОМА" ЕООД, Асеновград
  София Костадинова Кандиларова-Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи, София
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Стефан Георгиев Генков, PhD, Университетска болница "Св. Наум" ЕООД, София, София
  Красимира Николова Киякова, УАСГ, София
  Лалка Илиева Илиева, Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот, Сопот
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Иван Георгиев Павлов , свободна практика-"Институт за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства" и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността , София
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Наталия Димитрова Димитрова, Вено Холдинг АД, Бургас
  Ивета Георгиева Костова, ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен, Плевен
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 |  >>