Psychology-BG.com
 

 
   
  Мила Любенова Димитрова, "Рола" ООД - гр. Пловдив,, гр. Пловдив
  Аделина Тодорова Иванова, МЦ "Св.Наум" , гр.София
  Мария Огнянова Попова, Военна полиция, София
  Юлия Христова Бояджиева, " Дисижън" ЕООД- консултански център, Варна
  Валя Георгиева Мантарева, Помощно училище"Отец Паисий", Бургас
  Красимира Николова Киякова, УАСГ, София
  Инна Георгиева Бранева, Асоциация "Дете и Пространство", София
  Теодора Илиева Станчева, Сдружение "Център за социални и здравни грижи", гр.В.Търново
  Йорданка Йонкова Петкова, Дирекция "СП" гр.Търговище, Търговище
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова"; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Горна Оряховица, Горна Оряховица; България
  Павлина Петкова Петкова, Медицински университет, София, Медицински център "Св. Наум" ЕООД, София 1000 ул. Парчевич 66
  Перуника Петрова Янкова, ДОВДЛРГ, ЧАСТНА ПРАКТИКА, Стара Загора
  Соня Илиева Гърчева - Белишка, Общинска администрация, Панагюрище
  Елена Георгиева Николова, 1.Асоциация за рехабилитация на зависими "Солидарност" 2.Метаморфозия ООД , София
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Антонина Николова Кардашева, ОДП - Силистра, Силистра, Варна
  Ирина Димитрова Атанасова , Психологически кабинет "VIA", София
  Ивета Георгиева Костова, ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен, Плевен
  Татяна Ангелова Жекова, Студио "МилЕН" - психолог и психотерапевт - свободна практика. , Русе
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  >>