Psychology-BG.com
 

 
   
  Красимира Райчева Лазарова, СНЦ " Здраве и морал ", Стара Загора
  Красимира Недялкова Комнева, Фондация за гражданско образование "МОСТ България", София
  д-р Десислава Петкова Кателиева, специалист по спешна медицина,лекар - кординатор в Център за спешна медицинска помощ гр .Варна, варна
  Илияна Димитрова Костадинова, 1.ЕПИК ЕА; 2."Собствен дом за всяко дете", София
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Ката Димулкова Милошевска, Медицински центар Битола, Битола
  Надка Бачорска, Фондация за социална промяна и включване, София
  Силвия Савова Митева, Дневен център "Светлина", Сдружение "Център Радост" , Благоевград
  Иванка Пенева Захариева, Агенция "АЛТЕРНАТИВА" за подбор на персонал и психологически консултации - ЕТ"Иванка Захариева - Амури" и СОУ "В.Левски" -Димитровград, Димитровград 6400
  Даниела Дончева Йорданова, ПУ"Св.Т.Търновски", Велико Търново
  Галина Димитрова Господинова, Регионална здравна инспекция , СТара Загора
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
  Пенко Иванов Деков, ЦПЗ - Русе/ ДЮЦПЗ - Русе;, Русе
  Нели Иванова Добрева, СУ Климент Охридски,
  Розалина Иванова Ганекова, Министерство на правосъдието ГД "Изпълнение на наказанията", Велико Търново
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Вяра Ангелова Смиленова, мкбппмн, Пазарджик
  Наталия Николова Борисова, Софийски университет,специалност Психология,
  Петя Йорданова Андреева, ОУ "Христо Ботев", Добрич
  Дарина Красимирова Илиева, СОУ"Н.Й.Вапцаров",
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  >>