Psychology-BG.com
 

 
   
  Елена Енчева Добрева, КСУДС-гр.Варна, Варна
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Мария Костадинова Петричева, Център за обществена подкрепа "Бъдеще", София
  Камелия Иванова Калчева, ЕГ"Гео Милев"- Добрич , Гр. Добрич
  Красимира Стоянова Бакалова, "GRAND MASTERS"-ЕООД, В.Търново, България
  Надя Трендафилова Карбанова, ДВФУ - Стара Загора, Стара Загора
  Вяра Иванова Дончева, СООУ"П.К.Яворов", Сандански, ул. "Г. Делчев"9
  Елеонора Захариева Желева, СОУ "Св, св. Кирил и Методий" гр. Рудозем, Рудозем
  Владимир Илиев Гривов, , Асеновград
  Румен Тодоров Бостанджиев, Студио за личностно и професионално раздвитие "Интеракт" - София, София и Бургас
  Димитринка Радкова Радева, Училище ПГЕЕ" К.Фотинов" гр.Бургас, Бургас
  Симона Стефанова Стоянова, Wilson Learning Bulgaria, София
  Даниела Петрова Стоянова, свободна практика, Силистра
  ФИЛИП ЮЛИЯНОВ МИТЕВ, , гр. Хасково
  Валентина Висарионова Лесичкова, Центьр за обществена подкрепа, гр.В.Тьрново МСС-Бьлгария, В.Търново
  Стефка Михайлова Бонева, ГДИН, София
  Катерина Иринчева Турлакова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
Кабинет по психология, психодиагностика, психотерапия, Варна
  Карина Антонова Тонева, University of Indianapolis, Пловдив
  Калин Евгениев Цанов, БАН; ЕТ "Калин Цанов", София
  Митко Георгиев Новков, Сдзружение "О.А. Милосърдие", София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  >>