Psychology-BG.com
 

 
   
  Веселина Яниславова Неделчева, Сдружение"Доза обич", "Ръка за ръка"ООД, Бургас
  Мариана Андонова Драганова, ОДГ, Варна
  Дора Янкова Иванова, Аграрен университет, Пловдив
  Десислава Томиславова Тодорова, Институт по психология - МВР , Перник
  Иво Давидов Попиванов, 1) Laboratory for neuro- and psychophysiology, KU Leuven, Belgium; 2) Лаборатория по сетивнодвигателни и когнитивни процеси към Институт по Невробиология, БАН; , София
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Тихомир Начев Нехризов, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
  Слава Маринова Ганчева, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Карнобат, обл. Бургас, Карнобат
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Красимира Николова Киякова, УАСГ, София
  Ивета Георгиева Костова, ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен, Плевен
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Деяна Николова Михова, ОП "Социално обслужване" - гр. Поморие, Поморие/Бургас
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Ивелина Тодорова Янакиева, Денил Дискрет ООД, Варна
  Петя Йорданова Андреева, ОУ "Христо Ботев", Добрич
  Марияна Ангелова Симеонова, ОУ "Драган Манчов" - Пловдив, Пловдив
  Георги Димчев Динчев, "Психосоциално обслужване" ООД, София
  Нина Францова Стойчева, Частна практика, Пловдив
 
   | 1 | 2 |  >>