Psychology-BG.com
 

 
   
  Людмила Симеонова Павлова, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА "СВ.София", София
  Стойна Любомирова Калайджиева, Помощно училище "Стефан Караджа", Пловдив
  Марияна Валентинова Георгиева, , Пловдив
  Янко Атанасов Кирков, "КРИОМА" ЕООД, Асеновград
  Таня Симеонова Крумова, ВМГ"Св. Николай Чудотворец", Варна
  Пенка Андонова Серкова, ОУ "Христо Смирненски", Пловдив
  Иванка Христова Дякова, ПГССИ "Христо Ботев"- Свиленград, СВИЛЕНГРАД
  Дарина Христова Маркова, ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна, Варна
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Иван Пенчев Баиров, ДОВДЛРГ "Хр.Смирнески" с. Балван, Велико Търново
  Татяна Кирилова Цанкова, РИО- Пловдив, Пловдив
  Мария Костадинова Георгиева, Неврокопска професионална гимназия"Димитър Талев", гр.Гоце Делчев
  Сийка Димитрова Петрова, Помощно училище, Варна
  Цветелина Димитрова Николова, "Дисижън" ЕООД, Варна
  Юлия Христова Бояджиева, " Дисижън" ЕООД- консултански център, Варна
  Галя Делева Георгиева, СОУ"Д.Талев", Добрич
  Татяна Серафимова Бакова, ОУ "Хр.Ботев", с.Стряма
  Ангел Иванов Грънчаров, Център за развитие на личността HUMANUS - Пловдив, Пловдив
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова"; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Горна Оряховица, Горна Оряховица; България
  Димитър Борисов Георгиев, ПГГСД "Н.Хайтов" - Варна Психолог-консултант и координатор на Център за социална превенция към комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Варна
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>