Psychology-BG.com
 

 
   
  Румяна Стойнева Михайлова, НУ"Любословие", Радомир
  Николай Любенов Лоринков, ПГЯЕ"Мария Склодовска-Кюри", Белене
  Катерина Иринчева Турлакова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
Кабинет по психология, психодиагностика, психотерапия, Варна
  Весела Петрова Мелниклийска, ПГСАГ"В.Левски", Благоевград
  Митко Георгиев Новков, Сдзружение "О.А. Милосърдие", София
  Живка Стоянова Новкова, Сдружение "О.А. Милосърдие", София
  Детелина Димитрова Димитрова, ОУ"Никола Вапцаров", Казанлък
  Михаела Петрова Донева, ЕТ"Иван Ташев", гр.Бургас
  Зорница Георгиева Петрова, ОУ "Райно Попович", Карлово
  Слава Маринова Ганчева, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Карнобат, обл. Бургас, Карнобат
  Михаил Николов Проданов, Институт по психология - МВР, Бургас
  Даниела Иванова Пенева, РИОКОЗ, Гр. Габрово
  Мария Нанева Стефанова, ОУ"Петко Рачев Славейков" - Варна, Варна
  Богданка Цачева Георгиева, 144 СОУ "Народни будители" - София, Област София, гр. Своге
  Мая Иванова Коева, МБАЛ "Хигия", Пазарджик
  Таня Славова Петрова, ПГ"Акад.С.П.Корольов"гр.Дупница и частна практика ,МКБППМН, Дупница
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Облекло,гр.Благоевград, Благоевград
  Иван Данаилов Добрев, ЕТ ЕДИМ, С. БАНЯ
  Ивелина Иванова Йорданова, ПУ " П. Хилендарски", Пловдив
  Милен Иванов Мавродиев, ДОВДЛРГ "Дъга", Добрич
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>