Psychology-BG.com
 

 
   
  Динка Йорданова Делибалтова, ОУ "Иван Вазов", Бургас
  Наталия Николова Личева, СОУ "Крум Попов" - гр. Левски, Левски
  Петя Димитрова Събева, Център за личностно развитие, ЧЕУ и ЧДГ, Варна
  Мария Тодорова Колева, Училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Момчилград
  Йорданка Величкова Тодорова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - Русе, Русе
  Дорина Иванова Тодорова, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" РД Ямбол, Ямбол
  Диана Илиева Ангелова, Фондация "Образование и бизнес", София
  Ваня Цокова Георгиева, 31 СУЧЕМ"Иван Вазов", София
  Надя Димитрова Стефанова, ГПЧЕ"Алеко Константинов", Правец
  Зоя Георгиева Личева, ОУ "М.Горки", Левски
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Румяна Борисова Милкова, Шуменски университет, катедра"Психология", София
  Венелин Иванов Велчев, Кариерен консултант и Ръководител на Център за кариерно ориентиране - Габрово. НПО, Габрово, Дряново, Севлиево
  Снежана Стоянова Велева, РЦПИОВДУСОП, Шумен
  Румен Тодоров Бостанджиев, Студио за личностно и професионално раздвитие "Интеракт" - София, София и Бургас
  Деница Иванова Минчева, Патриарх Евтимий, Пловдив
  Димитринка Радкова Радева, Училище ПГЕЕ" К.Фотинов" гр.Бургас, Бургас
  Симона Стефанова Стоянова, Wilson Learning Bulgaria, София
  ФИЛИП ЮЛИЯНОВ МИТЕВ, , гр. Хасково
  Валентина Висарионова Лесичкова, Центьр за обществена подкрепа, гр.В.Тьрново МСС-Бьлгария, В.Търново
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>