Psychology-BG.com
 

 
   
  жани Николова Камбурова , Училище " 61во ОУ Св. св. Кирил и Методий", Sofia
  Даниела Дончева Йорданова, ПУ"Св.Т.Търновски", Велико Търново
  Галина Димитрова Господинова, Регионална здравна инспекция , СТара Загора
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Живка Иванова Жекова, Професионално училище, Хасково
  Лидия Христова Парпулева, инспекторат по образование, Смолян
  Петя Йорданова Андреева, ОУ "Христо Ботев", Добрич
  Дарина Красимирова Илиева, СОУ"Н.Й.Вапцаров",
  Марияна Ангелова Симеонова, ОУ "Драган Манчов" - Пловдив, Пловдив
  Хенриета Иванова Илиева - Стоянова, ЧСОУ Дрита, БЧК, НПО и различни фирми, София
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Росица Красимирова Борисова, СОУ "Д. Благоев", Провадия
  Петрана Александрова Александрова, ГПЧЕ"Васил Карагьозов", Ямбол
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Текстил и Облекло,гр.Благоевград ; Регионална Линия за Деца и Юноши , Благоевград, Благоевград
  Стела Иванова Лиданска, Софийски Университет " Свети Климент Охридски", Берковица
  Ивилина Хараламбиева Вулова, ПГМКР "Свети Никола", Бургас
  Кармелина Панайотова Колева, ОУ"Св.Кл.Охридски", Попово
  Георги Ангелов Станков, ЕТ "Георги Станков", Хасково
  Елка Кирилова Маркова, СОУ "Васил Левски" гр. Елин Пелин, гр. Елин Пелин
  Манол Димитров Желев, СОУ"П.К.Яворов" гр.Чирпан , Форум за гражданска солодарност, Чирпан
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>