Psychology-BG.com
 

 
   
  Димитър Ташков Ташков, Алита Консулт, Пловдив
  Ваня Савова , Център за личностно развитие VitoSha, София
  Теодора Василева Коцева, ТелеЛинк, София
  Павлина Трифонова Стефанова, Ресурсен Център, СОФИЯ
  Петя Димитрова Събева, Център за личностно развитие, ЧЕУ и ЧДГ, Варна
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Румяна Борисова Милкова, Шуменски университет, катедра"Психология", София
  Радост Танева Милушева, "ПсиАрт Биз" организационна и индустриална психология, развитие на човешкия капитал, ПЛОВДИВ
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Яна Любомирова Баронова, BRS АД, София
  Милена Красимирова Христова, GfK, София
  Силвана Желязкова Трендафилова, ООД "Котрен", Пловдив
  Биляна Константинова Георгиева, ДИКОН АД, Софийски Университет, София
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Мария Иванова Иванова, OУ "Стефан Захариев", софия
  Красимира Бисерова Кафеджиева, УНСС,
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Михаил Григоров Гърков, Център за изучаване на масите, Рим
  Светлана Атанасова Недковска, ЕМВИ Кънсалтинг ООЗ, София
 
   | 1 | 2 |  >>