Psychology-BG.com
 

 
   
  Зорница Павлова Певичарова, ПУ, Пловдив
  Доротея Димитрова Никова, СОУ "Ал. Ив. - Чапай", Септември
  Янко Атанасов Кирков, "КРИОМА" ЕООД, Асеновград
  Пенка Андонова Серкова, ОУ "Христо Смирненски", Пловдив
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Яна Любомирова Баронова, BRS АД, София
  Стефан Георгиев Генков, PhD, Университетска болница "Св. Наум" ЕООД, София, София
  Лиляна Цонкова Дукова, Дирекция бюро по труда Оборище, София
  Красимира Николова Киякова, УАСГ, София
  Лалка Илиева Илиева, Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот, Сопот
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Димитър Борисов Георгиев, ПГГСД "Н.Хайтов" - Варна Психолог-консултант и координатор на Център за социална превенция към комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Варна
  Донка Генчева Петрова, Фондация "Асоциация Анимус", София
  Павлина Петкова Петкова, Медицински университет, София, Медицински център "Св. Наум" ЕООД, София 1000 ул. Парчевич 66
  Жулиета Иванова Темникова, Специализирана Болница за лечение на деца с церебрална парализа "Св.София" ООД, София
  Соня Илиева Гърчева - Белишка, Общинска администрация, Панагюрище
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Наталия Димитрова Димитрова, Вено Холдинг АД, Бургас
  Антонина Николова Кардашева, ОДП - Силистра, Силистра, Варна
  Ирина Димитрова Атанасова , Психологически кабинет "VIA", София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>