Psychology-BG.com
 

 
   
  Живка Стоянова Новкова, Сдружение "О.А. Милосърдие", София
  Детелина Димитрова Димитрова, ОУ"Никола Вапцаров", Казанлък
  Людмила Красимирова Давидкова, Фондация "Социални и здравни алтернативи", Плевен, ж.к. "Дружба", бл. 314, вх. А, ап. 16
  Мария Емилова Ненова, Ferkauf Graduate School of Psychology, Yeshiva University, Bronx, NY, New York, NY
  Зорница Георгиева Петрова, ОУ "Райно Попович", Карлово
  Слава Маринова Ганчева, ОУ "Хр. Смирненски", гр. Карнобат, обл. Бургас, Карнобат
  Мария Нанева Стефанова, ОУ"Петко Рачев Славейков" - Варна, Варна
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Облекло,гр.Благоевград, Благоевград
  Маргарита Маргаритова Маргаринкова, КСУДС Русе, Русе
  Иванка Генова Янчелова, , Пловдив
  Мариета Любомирова Игаренска, ЛИРА-Център за психологична и терапевтична дейност, Пловдив
  Антоний Борисов Иванов, Институт по психология - МВР, София
  Тотьо Стефанов Боев, ГД "ИН", София
  Калоян Павлов Куков, ДКЦ "Света Марина", Варна
  Георги Мавров Кидиков, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", Видин
  Радост Танева Милушева, "ПсиАрт Биз" организационна и индустриална психология, развитие на човешкия капитал, ПЛОВДИВ
  Галина Валериева Върбанова, Частен кабинет за психологична помощ и психотерапия, София
  Мария Николаева Василева-Вълова, Министерство на образованието, младежта и науката, София
  Радост Михова Найденова, Стара Загора, Затвор към ГД, Стара Загора
  Людмила Симеонова Павлова, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА "СВ.София", София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>