Psychology-BG.com
 

 
   
  Розалина Иванова Ганекова, Министерство на правосъдието ГД "Изпълнение на наказанията", Велико Търново
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Вяра Ангелова Смиленова, мкбппмн, Пазарджик
  Светлана Пламенова Топалска, Великотърновски университет,
  Дарина Красимирова Илиева, СОУ"Н.Й.Вапцаров",
  Марияна Ангелова Симеонова, ОУ "Драган Манчов" - Пловдив, Пловдив
  Хенриета Иванова Илиева - Стоянова, ЧСОУ Дрита, БЧК, НПО и различни фирми, София
  Блага Румянова Русева, Военномедицинска академия, София
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Венета Димитрова Стефанова, Интелекти ООД, Велико Търново
  Камелия Николаева Николова, Дирекция "Социално подпомагане" Варна, Варна
  Михаил Григоров Гърков, Център за изучаване на масите, Рим
  Надежда Ганчева Пантова, РО "ДАИ"-гр.Стара Загора, Стара Загора
  Кармелина Панайотова Колева, ОУ"Св.Кл.Охридски", Попово
  Мария Иванова Пенчева, "Сани Роял Хоум"ЕООД, Варна
  Асен Валентинов Асенов, Мираж консулт,
  Георги Ангелов Станков, ЕТ "Георги Станков", Хасково
  Елка Кирилова Маркова, СОУ "Васил Левски" гр. Елин Пелин, гр. Елин Пелин
  Яна Йорданова Бухова - Бузина, М.Ц. Превент, град - София
  Валентин Симеонов Минков, РИОКОЗ, Плевен
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>