Psychology-BG.com
 

 
   
  Ивета Георгиева Костова, ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен, Плевен
  Георги Динев Димитров, Институт по психология - МВР, София
  Димо Веселинов Николов, Интер Контакт България, София
  Татяна Ангелова Жекова, Студио "МилЕН" - психолог и психотерапевт - свободна практика. , Русе
  Красимира Райчева Лазарова, СНЦ " Здраве и морал ", Стара Загора
  Ивелина Цветанова Кьосева, Пето основно училище"Митьо Станев", Стара Загора
  Емилия Иванова Йотова, Национална финансово-стопанска гимназия, София
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Екатерина Христова Воденичарова, РЦПИОВДУСОП, Ямбол
  Гергана Янчова Ралинска, Помощно училище, Благоевград
  Ивайло Янков Алексиев, НВУ "Васил Левски", Велико Търново
  Димо Танев Станев, Пом. у-ще "Акад Т. Самодумов", Нова Загора
  Иванка Пенева Захариева, Агенция "АЛТЕРНАТИВА" за подбор на персонал и психологически консултации - ЕТ"Иванка Захариева - Амури" и СОУ "В.Левски" -Димитровград, Димитровград 6400
  Евелина Георгиева Пейчева, Преванитвно-информационен център по проблемите на наркоманиите, София
  Цветанка Димитрова Лобутова, център за деца с увреждания "Довери ми се", София
  Даниела Дончева Йорданова, ПУ"Св.Т.Търновски", Велико Търново
  Иванко Георгиев Иванов, Пето Помощно училище / "Медиком Социал" ООД, София
  Галина Димитрова Господинова, Регионална здравна инспекция , СТара Загора
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
  Пенко Иванов Деков, ЦПЗ - Русе/ ДЮЦПЗ - Русе;, Русе
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>