Psychology-BG.com
 

 
   
  Анжелина Константинова Ненова, Клиничен психолог – магистър Психотерапевт, София
  Даниела Христова Малакова, "ПАМ Студио" ЕООД, Велико Търново
  Камелия Николаева Николова, Дирекция "Социално подпомагане" Варна, Варна
  Валери Стоилов Стоянов, Варненски свободен университет "Ч. Храбър", Варна
  Митко Венелинов Винков, ПГ По икономика Г. С. Раковски, Ямбол
  Веселина Тончева Василева, Свободна практика, Русе
  Елеонора Милчова Златинова, 31 СУЧЕМ"Иван Вазов", София
  Десислава Петкова Гагова, частен психолог и психотерапевт, Пазарджик
  Илиан Валентинов Илиев, МБАЛ "Св. Панталеймон-Плевен" ООД, Фондация "Св. Иван Рилски" , Плевен
  Веселина Яниславова Неделчева, Сдружение"Доза обич", "Ръка за ръка"ООД, Бургас
  Петя Дамянова Василева, ДКЦ 6 Пловдив - ЕТ "Ахинора - консулт ", гр. Пловдив
  Ани Ангелова Коцева, Студио за психотерапия и медиация "АниМа", София
  Ваня Савова , Център за личностно развитие VitoSha, София
  Илиана Олегова Занкова , , София
  Георги Антонов Антонов, Център за обучение, психотерапия и психологично консултиране - Джи Ей - АНТ София ( Клинична база на СУ "Св. Климент Охридски от 2005 г.); Институт по Психодрама Индивидуална и Групова Психотерапия "Бернхард Ахтерберг" ( член на FEPTO и EFTA ), София
  Катя Пантелеева Стоева, министерство на транспорта, София
  Николай Драгомиров Попов, Център за превенция и социална адаптация, Пловдив
  Людмила Симеонова Павлова, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА "СВ.София", София
  Цветанка Атанасова Стоянова, 1.Емпатия- психологичен и кариерен кабинет към Общински център за психологична подкрепа на деца, родители, педагози. 2.Агенция ПАКТ - психологична фондация в обществена полза. 3.Консултант на свободна практика., Варна
  Мариана Андонова Драганова, ОДГ, Варна
 
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>