Psychology-BG.com
 

 
   
  Петя Дамянова Василева, ДКЦ 6 Пловдив - ЕТ "Ахинора - консулт ", гр. Пловдив
  Петя Димитрова Събева, Център за личностно развитие, ЧЕУ и ЧДГ, Варна
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Румяна Стойнева Михайлова, НУ"Любословие", Радомир
  Иван Илиянов Гогев, СОУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ" град Русе, Русе
  Детелина Димитрова Димитрова, ОУ"Никола Вапцаров", Казанлък
  Росица Делчева Кючукова, ВМИ, Пловдив
  Михаела Петрова Донева, ЕТ"Иван Ташев", гр.Бургас
  Гавраил Василев Гавраилов, "Коректив"ЕООД, Добрич
  Пламен Луков Димитров, Дружество на психолозите в България, София
  Северина Стефанова Маркова, Нов Български Университет, София
  Ангел Иванов Грънчаров, Център за развитие на личността HUMANUS - Пловдив, Пловдив
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Петя Йорданова Андреева, ОУ "Христо Ботев", Добрич
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Георги Димчев Динчев, "Психосоциално обслужване" ООД, София
  София Георгиева Ангелова, Център за развитие "Тера", Пловдив
  Галина Радева Радева, TA center-bg.org, Варна
 
   | 1