Psychology-BG.com
 

 
   
  Капка Иванова Калибацева, Профилирана хуманитарна гимназия,,Св.св.Кирил и Методий" - Благоевград., Благоевград
  Десислава Викторова Георгиева, Институт по Човешки фактор Авиомедицински център - 01, СОФИЯ
  Катерина Михайлова Павурджиева, Частен кабинет - Велико Търново, Велико Търново
  Веска Милчева Димитрова, Психолог на свободна практика, Момчилград
  Лена Лалчева, Студио за психологично консултиране и психотерапия "АНАЛИТИКА", София
  Рая Рачева Попова, ПУ "Д - Р Власаки Шуманов" - гр.Сливен
частен психолого - логопедичен кабинет "Ян Бибиян", Сливен
  Пенка Бобева Хараланова, Психотерапевтично студио "ХАРМОНИЯ", Търговище
  Гена Иванова Дошолова, БА, София
  Силвия Борисова Цветкова , Медицински университет Плевен, Факултет 'Обществено здраве', Плевен
  Луиза Цавак Шахбазян /актуализирани данни - 2011г./, Център по позитивна психология "Степ Форуърд", София
  д-р Венета Веселинова Никифорова, Медицински Център - психотерапевт
МСИ - преподавател по психология, София
  Галина Радева Радева, TA center-bg.org, Варна
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15