Psychology-BG.com
 

 
   
  Цвета Веселинова Веселинова, БСУ, Сливен
  Марияна Георгиева Георгиева, Дружество за социално подпомагане Дневен център за деца в риск, Дряново
  Петя Кръстева Стойчева, "Анима Център" ЕООД , Пловдив
  Румен Димитров Рачев, Академия за гражданско общество, София
  Румяна Стефанова Костова, Сдружение "Равновесие",
  Галина Виталиевна Джонова, Асмп-Ип по психиатрия Д-р Виктор Джонов, Пазарджик
  Маргарита Ангелова Стефанова, Институт по психология, София
  Иванка Стоянова Николова, Асоциация за семейна подкрепа и социална работа, Бургас
  Снежина Пламенова Иванова, Дарекс ООД, Пловдив
  Нина Францова Стойчева, Частна практика, Пловдив
  Гена Иванова Дошолова, БА, София
  Силвия Борисова Цветкова , Медицински университет Плевен, Факултет 'Обществено здраве', Плевен
  Луиза Цавак Шахбазян /актуализирани данни - 2011г./, Център по позитивна психология "Степ Форуърд", София
  д-р Венета Веселинова Никифорова, Медицински Център - психотерапевт
МСИ - преподавател по психология, София
  Галина Радева Радева, TA center-bg.org, Варна
  Донка Веселинова Славчева, СОУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Златица
Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) - гр. Златица, Златица
  Евгения Лозанова Митева, Психолог в Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" - Шумен Психолог в Психологическа лаборатория за изследване на водачи на МПС, Шумен
  Мая Любенова Златева, Частна практика - психолог, графолог,Клинична хипноза, EFT и ЕМDR-психотерапевт, Добрич, ул. "Д.Петков"№5(Стоматология), каб.217 gsm 0876548100 zlateva_maya@abv.bg, Добрич
  Деспина Проданова Георгиева, 1. РУ "Ангел Кънчев" - Факултет Обществено здраве - Катедра Кинезитерапия;
2. Математическа гимназия "Баба Тонка", Русе
  Мариана Вълкова Драганова, МБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович"-АД гр. Стара Загора , Стара Загора,
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  >>