Psychology-BG.com
 

 
   
  Даниела Дончева Йорданова, ПУ"Св.Т.Търновски", Велико Търново
  Галина Димитрова Господинова, Регионална здравна инспекция , СТара Загора
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
  Екатерина Радославова Станоева, НПО, Благоевград
  Пенко Иванов Деков, ЦПЗ - Русе/ ДЮЦПЗ - Русе;, Русе
  Розалина Иванова Ганекова, Министерство на правосъдието ГД "Изпълнение на наказанията", Велико Търново
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Вяра Ангелова Смиленова, мкбппмн, Пазарджик
  Лидия Христова Парпулева, инспекторат по образование, Смолян
  Дарина Красимирова Илиева, СОУ"Н.Й.Вапцаров",
  Марияна Ангелова Симеонова, ОУ "Драган Манчов" - Пловдив, Пловдив
  Хенриета Иванова Илиева - Стоянова, ЧСОУ Дрита, БЧК, НПО и различни фирми, София
  Деница Димитрова Колева, Проект BG051PO0001-5.2.10-0001 „Посока: семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” СНЦ "форум за гражданска солидарност -Чирпан", гр.Чирпан
  Блага Румянова Русева, Военномедицинска академия, София
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Венета Димитрова Стефанова, Интелекти ООД, Велико Търново
  Петрана Александрова Александрова, ГПЧЕ"Васил Карагьозов", Ямбол
  Даниела Иванова Григорова, Психолог на свободна практика., гр.Разлог гр. София
  Нона Велинова Костадинова, 1. ЗК "УНИКА" АД 2. Психодрама асистент - Институт за психодраматични практики "Хирон", член на Българско дружество по психодрама и групова терапия., София
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Текстил и Облекло,гр.Благоевград ; Регионална Линия за Деца и Юноши , Благоевград, Благоевград
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  >>