Psychology-BG.com
 

 
   
  Красимира Недялкова Комнева, Фондация за гражданско образование "МОСТ България", София
  д-р Десислава Петкова Кателиева, специалист по спешна медицина,лекар - кординатор в Център за спешна медицинска помощ гр .Варна, варна
  Петя Парашкевова Милчева, НБУ, магистратура "Европейска социална политика и социална работа", София
  Илияна Димитрова Костадинова, 1.ЕПИК ЕА; 2."Собствен дом за всяко дете", София
  Емилия Иванова Йотова, Национална финансово-стопанска гимназия, София
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Диана Янакиева Апостолова, Национален център за социална рехабилитация - Поморие, Поморие
  Екатерина Христова Воденичарова, РЦПИОВДУСОП, Ямбол
  Сава Петков Джонев, СУ "Св. Кл. Охридски", София
  Катя Богданова Неделчева, свободна практика,
  Надка Бачорска, Фондация за социална промяна и включване, София
  Димо Танев Станев, Пом. у-ще "Акад Т. Самодумов", Нова Загора
  Теодора Линкова Славова, "Тотал-М" ООД, Шумен
  Гергана Петрова Николова, СОУ "Св.Св. Кирил и Методий", Велинград
  Екатерина Тодорова Овчарова, ДОВДЛРГ Олга Скобелева, Пловдив
  Адриан Антонов Апостолов, ДОВДЛРГ, София
  Иванка Пенева Захариева, Агенция "АЛТЕРНАТИВА" за подбор на персонал и психологически консултации - ЕТ"Иванка Захариева - Амури" и СОУ "В.Левски" -Димитровград, Димитровград 6400
  Йордан Танков Танковски, Скилс Консулт - България ООД, София
  Цветанка Димитрова Лобутова, център за деца с увреждания "Довери ми се", София
  Елеонора Михайлова Асенова, Център за интегрална реализация, София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  >>