Psychology-BG.com
 

 
   
  Мариана Георгиева Ангелова, Комплекс за социални услуги, Национален център за рехабилитация на слепи, Медицински център за редки болести "Раредис", частен кабинет, Пловдив
  Росица Иванова Чернева, Община Севлиево-ЦСРИ -психолог; ПГТМД - Габрово -учител по психология, Габрово
  Валентина Денчева Христова, ДПБ с. Церова Кория, Велико Търново, Велико Търново
  Димка Кънева Косева, ПГСАГ"Лубор Байер" Стара Загора педагогически съветник и консултантска практика, Стара Загора
  Силвия Йорданова Михайлова, сиа адвертайзинг, софия
  Цветанка Атанасова Стоянова, 1.Емпатия- психологичен и кариерен кабинет към Общински център за психологична подкрепа на деца, родители, педагози. 2.Агенция ПАКТ - психологична фондация в обществена полза. 3.Консултант на свободна практика., Варна
  Мариана Андонова Драганова, ОДГ, Варна
  Мария Георгиева Казакова, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Нова Загора
  Росиця Велчева Димова, ЦКО Бургас , Бургас
  Ева Евгениева Головинска, Държавна агенция за закрила на детето, София
  Милена Йорданова Мачканова, Център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск, Пирдоп
  Александър Маргаритов Симеонов, Мираж консулт, Плевен
  Валентин Асенов Чаушев, Център за личностно развитие VitoSha, София
  Цанка Златева Попзлатева, СУ "Св. Кл. Охридски", 1700 София
  Румяна Петьова Панкова, Национална художествена академия, София
  София Георгиева Делишменова, ОУ "Антон Страшимиров"-гр. Бургас, Бургас
  Стефан Тодоров Хубчев, Агенция за развитие на човешките ресурси, Смолян
  Златина Борисова Терзиева, "Макс Марк ООД", Велико Търново
  Теменужка Драганова Станчева, ,
  Кинча Бончева Пеева, Кабинет по трансперсонална психотерапия, София, София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  >>