Psychology-BG.com
 

 
   
  Даниела Христова Тасевска, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", В. Търново
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Надя Трендафилова Трендафилова, ДВФУ - Стара Загора, Стара Загора
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова"; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Горна Оряховица, Горна Оряховица; България
  Димитър Борисов Георгиев, ПГГСД "Н.Хайтов" - Варна Психолог-консултант и координатор на Център за социална превенция към комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Варна
  Диана Георгиева Нунева, 75 ОУ " Т. Каблешков ", ж.к. Илинден, бл. 55, вх. Б ап. 27
  Иван Георгиев Павлов , свободна практика-"Институт за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства" и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността , София
  Донка Генчева Петрова, Фондация "Асоциация Анимус", София
  Жулиета Иванова Темникова, Специализирана Болница за лечение на деца с церебрална парализа "Св.София" ООД, София
  Перуника Петрова Янкова, ДОВДЛРГ, ЧАСТНА ПРАКТИКА, Стара Загора
  Соня Илиева Гърчева - Белишка, Общинска администрация, Панагюрище
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Рая Светлозарова Стефанова, , Варна
  Антонина Николова Кардашева, ОДП - Силистра, Силистра, Варна
  Ирина Димитрова Атанасова , Психологически кабинет "VIA", София
  Ивета Георгиева Костова, ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен, Плевен
  Георги Динев Димитров, Институт по психология - МВР, София
  Десислава Иванова Енчева, -Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск и техните семейства -Областен център по приемна грижа -Проект "Ненасилствена комуникация" за ученици от ОУ "Бачо Киро" гр. В. Търново, Велико Търново
  Красимира Райчева Лазарова, СНЦ " Здраве и морал ", Стара Загора
  Ивелина Цветанова Кьосева, Пето основно училище"Митьо Станев", Стара Загора
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  >>