Psychology-BG.com
 

 
   
  ФИЛИП ЮЛИЯНОВ МИТЕВ, , гр. Хасково
  Валентина Висарионова Лесичкова, Центьр за обществена подкрепа, гр.В.Тьрново МСС-Бьлгария, В.Търново
  Иван Илиянов Гогев, СОУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ" град Русе, Русе
  Стефка Михайлова Бонева, ГДИН, София
  Катерина Иринчева Турлакова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
Кабинет по психология, психодиагностика, психотерапия, Варна
  Диана Гочева Делчева, СНЦ "АМАЛТЕЯ 5", Стара Загора
  Нина Видолова Гаргова, ДОВДЛРГ "Олга Скобелева", Пловдив
  Карина Антонова Тонева, University of Indianapolis, Пловдив
  Калин Евгениев Цанов, БАН; ЕТ "Калин Цанов", София
  Весела Петрова Мелниклийска, ПГСАГ"В.Левски", Благоевград
  Митко Георгиев Новков, Сдзружение "О.А. Милосърдие", София
  Живка Стоянова Новкова, Сдружение "О.А. Милосърдие", София
  Детелина Димитрова Димитрова, ОУ"Никола Вапцаров", Казанлък
  Светла Любомирова Паунова, Бюро по труда, гр. София
  Людмила Красимирова Давидкова, Фондация "Социални и здравни алтернативи", Плевен, ж.к. "Дружба", бл. 314, вх. А, ап. 16
  Тихомир Начев Нехризов, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
  Михаела Петрова Донева, ЕТ"Иван Ташев", гр.Бургас
  Илчо Горанов Горанов, Илчо Горанов - психотерапевт, Варна
  Зорница Георгиева Петрова, ОУ "Райно Попович", Карлово
  Златка Стоилова Стоилова-Маринова, Дирекция "Бюро по труда", Враца
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  >>