Psychology-BG.com
 

 
   
  Драгомир Боянов Драгомиров, Защитено Жилище за Лица с Уумствена Изостаналост, Велико Търново
  Петко Георгиев Георгиев, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив
  Елена Николаева Дражева, Петрол, София
  Мая Здравкова Иванова, Профайлър консулт, Велико Търново
  Събина Иванова Христова, Ресурсен център - Ловеч, гр. Ловеч
  Красимира Стоянова Бакалова, "GRAND MASTERS"-ЕООД, В.Търново, България
  Вяра Иванова Дончева, СООУ"П.К.Яворов", Сандански, ул. "Г. Делчев"9
  Галя К. Станкова, Служба по трудова медицина, София
  Мариана Йорданова Илкова, Атик ООД, Пловдив
  Меги Венциславова Величкова, у-ще "Иван Вазов", Габрово
  Румен Тодоров Бостанджиев, Студио за личностно и професионално раздвитие "Интеракт" - София, София и Бургас
  Димитринка Радкова Радева, Училище ПГЕЕ" К.Фотинов" гр.Бургас, Бургас
  ФИЛИП ЮЛИЯНОВ МИТЕВ, , гр. Хасково
  Иван Илиянов Гогев, СОУЕЕ "Св.Константин Кирил Философ" град Русе, Русе
  Стефка Михайлова Бонева, ГДИН, София
  Катерина Иринчева Турлакова, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
Кабинет по психология, психодиагностика, психотерапия, Варна
  Диана Гочева Делчева, СНЦ "АМАЛТЕЯ 5", Стара Загора
  Нина Видолова Гаргова, ДОВДЛРГ "Олга Скобелева", Пловдив
  Калин Евгениев Цанов, БАН; ЕТ "Калин Цанов", София
  Станимира Динева Станкова, Община, Нова Загора
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>