Psychology-BG.com
 

 
   
  Даниела Христова Топова, ОА Смолян, гр. Смолян
  Стела Ивалинова Вътева, Нов български университет, София
  Георги Аргиров Стоименов, "Калиман" ЕООД, София
  Кармелина Панайотова Колева, ОУ"Св.Кл.Охридски", Попово
  Гергана Александрова Кавръкова, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив
  Мария Иванова Пенчева, "Сани Роял Хоум"ЕООД, Варна
  Манол Димитров Желев, СОУ"П.К.Яворов" гр.Чирпан , Форум за гражданска солодарност, Чирпан
  Катя Димитрова Ангелова, Нов Български Университет, София
  Трифон Павлов Павлов, 1) - АЛФА ТМ ООД 2) - Хармония 1 ООД 3) - Сдружение на младите психолози в България, , София
  Яна Йорданова Бухова - Бузина, М.Ц. Превент, град - София
  Гергана Петкова Атанасова, Природо-математическа гимназия "Акад. Боян Петканчин", Хасково, Хасково, България
  Цвета Веселинова Веселинова, БСУ, Сливен
  Весела Енчева Толева, Bulton,
  Румяна Стефанова Костова, Сдружение "Равновесие",
  Маргарита Ангелова Стефанова, Институт по психология, София
  Юлияна Добрева Тодорова, Д&Д груп ООД, София
  Галина Бориславова Благоева, Психично здраве!, София
  Нина Францова Стойчева, Частна практика, Пловдив
  Николай Витанов Ценов, Център за кариерно ориентиране в училищното образование гр. Враца към Регионален инспекторат по образование-Враца, Министерство на образованието, Младежта и науката, Враца
  София Георгиева Ангелова, Център за развитие "Тера", Пловдив
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>