Psychology-BG.com
 

 
   
  Димо Танев Станев, Пом. у-ще "Акад Т. Самодумов", Нова Загора
  Екатерина Георгиева Георгиева, Магазини Фамилия ЕООД, София
  Адриан Антонов Апостолов, ДОВДЛРГ, София
  Ангел Радев Башев, Община Смолян, Смолян
  Габриела Александрова Христова, "Киевски Славистичен Университет",
  Галина Димитрова Господинова, Регионална здравна инспекция , СТара Загора
  Дамяна Христова Илиева, СУ " Св.Климент Охридски",
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Наталия Николова Борисова, Софийски университет,специалност Психология,
  Светлана Пламенова Топалска, Великотърновски университет,
  Лидия Христова Парпулева, инспекторат по образование, Смолян
  Дарина Красимирова Илиева, СОУ"Н.Й.Вапцаров",
  Марияна Ангелова Симеонова, ОУ "Драган Манчов" - Пловдив, Пловдив
  Хенриета Иванова Илиева - Стоянова, ЧСОУ Дрита, БЧК, НПО и различни фирми, София
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Венета Димитрова Стефанова, Интелекти ООД, Велико Търново
  Здравка Николова Стоянова, СРИОКОЗ,
  Петрана Александрова Александрова, ГПЧЕ"Васил Карагьозов", Ямбол
  Светлана Колева Колева, Професионална Гимназия по Текстил и Облекло,гр.Благоевград ; Регионална Линия за Деца и Юноши , Благоевград, Благоевград
  Камелия Николаева Николова, Дирекция "Социално подпомагане" Варна, Варна
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>