Psychology-BG.com
 

 
   
  Татяна Серафимова Бакова, ОУ "Хр.Ботев", с.Стряма
  Ангел Иванов Грънчаров, Център за развитие на личността HUMANUS - Пловдив, Пловдив
  Лалка Илиева Илиева, Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот, Сопот
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова"; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Горна Оряховица, Горна Оряховица; България
  Перуника Петрова Янкова, ДОВДЛРГ, ЧАСТНА ПРАКТИКА, Стара Загора
  Соня Илиева Гърчева - Белишка, Общинска администрация, Панагюрище
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Наталия Димитрова Димитрова, Вено Холдинг АД, Бургас
  Рая Светлозарова Стефанова, , Варна
  Антонина Николова Кардашева, ОДП - Силистра, Силистра, Варна
  Ирина Димитрова Атанасова , Психологически кабинет "VIA", София
  Ивета Георгиева Костова, ПУ "П.Р.Славейков" гр.Плевен, Плевен
  Виктория Кирилова Григорова, , Пловдив
  Красимира Райчева Лазарова, СНЦ " Здраве и морал ", Стара Загора
  Емилия Владимирова Дойчева, МОНТЕЛ АД, София
  Ивелина Цветанова Кьосева, Пето основно училище"Митьо Станев", Стара Загора
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Екатерина Христова Воденичарова, РЦПИОВДУСОП, Ямбол
  Силвия Стоянова Панайотова, Дирекция 'Социално подпомагане',
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >>