Psychology-BG.com
 

 
   
  Павлина Петкова Петкова, Медицински университет, София, Медицински център "Св. Наум" ЕООД, София 1000 ул. Парчевич 66
  Перуника Петрова Янкова, ДОВДЛРГ, ЧАСТНА ПРАКТИКА, Стара Загора
  Соня Илиева Гърчева - Белишка, Общинска администрация, Панагюрище
  Елена Георгиева Николова, 1.Асоциация за рехабилитация на зависими "Солидарност" 2.Метаморфозия ООД , София
  Стоян Йорданов Личев, ДКЦ "Дъга-2002" ООД София, София 1000
  Наталия Димитрова Димитрова, Вено Холдинг АД, Бургас
  Рая Светлозарова Стефанова, , Варна
  Антоанета Бончева Петрова, ПИЦ - община Пловив, Пловдив 4003
  Виктория Кирилова Григорова, , Пловдив
  Красимира Райчева Лазарова, СНЦ " Здраве и морал ", Стара Загора
  д-р Десислава Петкова Кателиева, специалист по спешна медицина,лекар - кординатор в Център за спешна медицинска помощ гр .Варна, варна
  Петя Парашкевова Милчева, НБУ, магистратура "Европейска социална политика и социална работа", София
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание", Горна Оряховица; България
  Ката Димулкова Милошевска, Медицински центар Битола, Битола
  Екатерина Христова Воденичарова, РЦПИОВДУСОП, Ямбол
  Димо Танев Станев, Пом. у-ще "Акад Т. Самодумов", Нова Загора
  Екатерина Тодорова Овчарова, ДОВДЛРГ Олга Скобелева, Пловдив
  Иванка Пенева Захариева, Агенция "АЛТЕРНАТИВА" за подбор на персонал и психологически консултации - ЕТ"Иванка Захариева - Амури" и СОУ "В.Левски" -Димитровград, Димитровград 6400
  Йордан Танков Танковски, Скилс Консулт - България ООД, София
  Евелина Георгиева Пейчева, Преванитвно-информационен център по проблемите на наркоманиите, София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>