Psychology-BG.com
 

 
   
  Галина Валериева Върбанова, Частен кабинет за психологична помощ и психотерапия, София
  Мария Николаева Василева-Вълова, Министерство на образованието, младежта и науката, София
  Радост Михова Найденова, Стара Загора, Затвор към ГД, Стара Загора
  Латинка Цветанова Ценкова-Иванова, ЦДЯ"Патиланци"гр.Етрополе, Етрополе
  Марияна Валентинова Георгиева, , Пловдив
  Гавраил Василев Гавраилов, "Коректив"ЕООД, Добрич
  Янко Атанасов Кирков, "КРИОМА" ЕООД, Асеновград
  Иванка Христова Дякова, ПГССИ "Христо Ботев"- Свиленград, СВИЛЕНГРАД
  Дарина Христова Маркова, ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна, Варна
  Иван Пенчев Баиров, ДОВДЛРГ "Хр.Смирнески" с. Балван, Велико Търново
  Мила Любенова Димитрова, "Рола" ООД - гр. Пловдив,, гр. Пловдив
  Северина Стефанова Маркова, Нов Български Университет, София
  Пламен Владимиров Андреев, ИУ-Варна, Шумен
  Диана Русланова Ханджиева, Варненски Свободен Университет, Варна
  Теодора Илиева Станчева, Сдружение "Център за социални и здравни грижи", гр.В.Търново
  Лалка Илиева Илиева, Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните Община Сопот, Сопот
  Красимира Петрова Йорданова, Община Попово-МКБППМН,
  Николай Стефанов Петров, СУПЗ "Еленова Грънчарова"; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Горна Оряховица, Горна Оряховица; България
  Даниела Радославова Стоянова, 125 СОУ "Професор Боян Пенев", София
  Елица Григорова Георгиева, Феникс, София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>