Psychology-BG.com
 

 
   
  Галина Димитрова Господинова, Регионална здравна инспекция , СТара Загора
  Нели Иванова Добрева, СУ Климент Охридски,
  Весела Будьониева Павлова, ПУИ"д-р П. Берон", Враца
  Вяра Ангелова Смиленова, мкбппмн, Пазарджик
  Наталия Николова Борисова, Софийски университет,специалност Психология,
  Петя Йорданова Андреева, ОУ "Христо Ботев", Добрич
  Марияна Ангелова Симеонова, ОУ "Драган Манчов" - Пловдив, Пловдив
  Деница Димитрова Колева, Проект BG051PO0001-5.2.10-0001 „Посока: семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” СНЦ "форум за гражданска солидарност -Чирпан", гр.Чирпан
  Силвия Кръстева Йорданова, Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик", Варна
  Петрана Александрова Александрова, ГПЧЕ"Васил Карагьозов", Ямбол
  Михаил Григоров Гърков, Център за изучаване на масите, Рим
  Стела Ивалинова Вътева, Нов български университет, София
  Кармелина Панайотова Колева, ОУ"Св.Кл.Охридски", Попово
  Петя Георгиева Петкова, Международен славянски университет, София
  Мария Иванова Пенчева, "Сани Роял Хоум"ЕООД, Варна
  Емилия Любенова Маркова, ДОВДЛРГ, Пловдив
  Иван Тодоров Иванов, ОУ"Д-р П. Берон",
  Елена Михайлова Атанасова, 12 СОУ"Цар Иван Асен II", София
  Катя Димитрова Ангелова, Нов Български Университет, София
  Яна Йорданова Бухова - Бузина, М.Ц. Превент, град - София
 
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  >>